Ako pracovať s CMS Framework

Potrebuješ si vytvoriť vlastné moduly v CMS? A tieto moduly priamo programovať v CMS ? 

CMS RivalEngine obsahuje CMS Framework pomocou ktorého možete programovať moduly (funkcie) v rôznych jazykoch xHTML, CSS, PHP, JS, Ajax. Pripravuje sa aj verzia pre mobilné zariadenia HMTL5 a CSS3.