Chcete sa naučiť vytvárať aplikácie pre Android?

Tieto knihy vás zoznámia so základmi programovania mobilných aplikácií pre operačný systém Android. Je určená prevažne začínajúcim vývojárom a napísaná jednoduchou a zrozumiteľnou formou.

V prvej časti tejto knihy sa veľmi podrobne zoznámite s platformou Android, obdržíte informácie o histórii, architektúre, najdôležitejších funkciách a spôsobe licencovania.

V následnej kapitole budete oboznámení s prvou jednoduchou aplikáciou a získate informácie o štruktúre samotného projektu. Potom vás čaká tvorba grafického užívateľského rozhrania, a ďalej popis a využitie základných vizuálnych komponentov systému.

Programujeme pre Android - 1.časť


Druhé vydanie úspešnej knihy prináša navyše sekcii popisujúci kompletný vývoj funkčné aplikácie, v ktorej si čitateľ vyskúša väčšinu preberaných tém a môže si tak danú problematiku ohmatať a vyskúšať.

 
Ďalej pribudol popis prípravy aplikácie pre publikáciu v Android markete a celý proces. Čitateľ teda bude môcť na základe získaných znalostí svoju aplikáciu speňažiť. Ďalšími rozšíreniami sú tipy a triky pre vývoj mobilné aplikácie pre Android, napríklad umiestnenie Google reklamy, lokalizácia aplikácie do viacerých jazykových mutácií, atď. Aj keď sa jedná o jeden z najmladších operačných systémov, jeho obľúbenosť vzrastá neuveriteľným tempom. Je to operačný systém veľmi rýchly a stabilný.


Diskusia k článku

Ďalšie články z informačných technológií