Doménu .SK bude možné registrovať aj na 10 rokov

K 31.máju 2017 sa mení systém registrácie domén aj pravidlá registrácie domén .SK . Do platnosti vstupuje nový cenník za .SK domény.

Všetky operácie budú v novom systéme prebiehať prostredníctvom registrátorov a plne elektronicky, t.j. štandardne nebude potrebná žiadna listinná forma žiadosti alebo overenie podpisu.

Doménu bude možné registrovať aj na 10 rokov a predlžovanie bude možné vykonať podľa potreby počas celého registračného obdobia Domény.

Držiteľom domény .sk sa bude môcť stať ktokoľvek z celého sveta, podmienkou je však existencia doručovacej adresy v európskom priestore. Poplatok za doménu sa bude uhrádzať priamo pri registrácii resp. predlžovaní registračného obdobia, teda úplne vymizne špekulatívne registrovanie domén bez úhrady.

Poplatok za zmenu registrátora bude zrušený ? všetky zmeny týkajúce sa Domény budú odteraz bez osobitných poplatkov, Držitelia tak pri zmene registrátora zaplatia za Doménu vždy iba jednotný poplatok za predĺženie registrácie domény o jeden rok. Ceny za registrácie domén .sk ostávajú podľa stavu zavedeného 1.1.2017.

 

Ak Užívateľovi alebo Doméne zanikne Registrátor, správu preberie priamo SK-NIC (dočasne alebo dlhodobo podľa rozhodnutia daného Užívateľa),
príslušné poplatky sú však v prípade dlhodobej správy v zmysle požiadaviek registrátorov vyššie ako bežné.

Práva k ochranným známkam bude možné uplatniť v zrýchlenom konaní aj prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov (ADR), tým však nie je dotknuté právo využiť štandardnú súdnu cestu - ADR bude v takejto situácii ukončené.

V tejto súvislosti upozorňujeme všetkých Užívateľov, že ak do 30.mája 2017 nevyjadria nesúhlas s novými pravidlami, stávajú sa pre nich tieto Pravidlá záväzné. Vyjadrením nesúhlasu zároveň zanikne Rámcová zmluva daného Užívateľa a všetky zmluvy k Doménam, ktoré má zaregistrované.

Zdroj: SK-NIC

Diskusia k článku

Ďalšie články z informačných technológií