EÚ môže znárodňovať a vyvlastňovať e-shopy. Bez náhrady a súdneho preskúmania

V EÚ bude od roku 2020 možné vyvlastňovať e-shopy. Bez náhrady a súdneho preskúmania. Umožní to práve nové nariadenie 2017/2394 / EÚ, ktoré má údajne chrániť spotrebiteľa. Upozorňuje sa aj na to, že v skutočnosti môže byť nový bruselský predpis zneužitý k likvidácii európskej konkurencie nadnárodných e-shopových gigantov sídliacich mimo jurisdikcie európskych inštitúcií. Čo by v konečnom dôsledku formou zdraženia a zúženie sortimentu tovaru postihlo práve európskych spotrebiteľov. Jedno ustanovenie navyše umožňuje zaviesť cenzúru internetu v EÚ.

Logicky sa tak natíska otázka, prečo tento predpis vôbec vznikol. Odpovede sa môžeme dopátrať, až keď porovnáme súčasné predpisy s novým nariadením. Len tak sa dá zistiť, čo nové nám to Brusel prichystal. Zásadná novinka je obsiahnutá v čl. 9 ods. 4 písm. g) iii., ktorý dáva kontrolným orgánom právomoc "nariadiť registrov alebo registrátorom domén vymazať plne kvalifikované doménové meno a umožniť toto meno zaregistrovať dotknutému príslušnému orgánu". V prípade e-shopu je prevedenie webovej domény na štátny orgán faktickým zoštátnením firmy. Rovnaké znárodnenie, ako keď v roku 1948 napr. Národný výbor v Opave prevzal kontrolu nad obchodným domom Breda. U e-shopu je internetová doména práve tým "obchodným domom". Miestom, kde dochádza k predaju. Z obchodného hľadiska je miesto predaja tým, čo je pre obchodníka cenné. Často oveľa cennejšie ako tovar, ktorý má momentálne "v sklepe na sklade". Tovar možno nahradiť ľahko. Ale namiesto predaja, kam sú zákazníci zvyknutí chodiť nakupovať, je to, čo je obchodníkovým hlavným majetkom. U e-shopu je internetová doména, ktorú ľudia poznajú a nakupujú na nej, to isté, čím je v prípade "kamenného obchodu" obchodný dom. Zavedený obchodný dom má väčšiu cenu ako tehly, z ktorých je postavený. A to isté platí pre webovú doménu zavedeného e-shopu, ktorá má väčšiu hodnotu než len registračný poplatok za jej zriadenie. Ide o samotné jadro podnikania.

Pri porovnaní súčasných textov smerníc upravujúcich medzinárodnú spoluprácu kontrolných orgánov a toho, čo je pridané navyše novým nariadením, logicky vzniká dojem, že nový predpis vznikol preto, aby umožnil znárodňovania a likvidáciu malých a stredných e-shopových európskych firiem. Na nadnárodné giganty ako Amazon alebo Google, ktoré sídli v USA, samozrejme európske právo nedosiahne. Ani európske inštitúcie. Lenže práve tieto obrie nadnárodné korporácie majú dosť peňazí na to, aby si platili svoje pozorovateľa a lobistov v Bruseli. A ich prostredníctvom ovplyvňovali vznik právnych predpisov, ktoré regulujú podnikanie v EÚ. Na rozdiel od malého e-shopu so sídlom niekde na Vysočine, ktorý cez internet predáva treba ponožky pletené z miestnej ovčej vlny. Alebo dokonca i napríklad najväčšieho českého e-shopu Alza.cz. Na slovenské pomery je veľkou firmou, ale v európskom či globálnom porovnaní ide o malý lokálny podnik, ktorý nemá dosť síl dosiahnuť na Brusel. Česká Hospodárska komora so svojou ťažkopádnu organizácií jej v tom vôbec nepomáha. Čo je vidieť aj na tom, že okolo "znárodňovacího nariadenie" ani verejne neprotestovala. A neapelovala na českú vládu, aby sa proti návrhu postavila.

Zákernosť nové normy je skrytá aj v tom, že nariadenie EÚ je priamo vykonateľné. Už nemusí byť do národného práva zapracovalo vnútroštátnymi zákonmi. Naopak - všetko, čo tomuto nariadeniu odporuje, musí byť z národného práva vymazané. U nás to asi bude znamenať nutnosť vymazať časť Charty základných práv a slobôd, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ústavy. A na prerokúvaní tejto zmeny som naozaj zvedavý. Viem si živo predstaviť rev, ktorý by sa v slovenskom Parlamente strhol, ak by takýto návrh zákona predložila česká vláda. S výnimkou vládnych poslancov by sa zo všetkých strán strhol pokrik o novom nástupe totality.

Problém však je, že na základe nového nariadenia EÚ nám naši Chartu základných práv a slobôd môže "preškrtať" Európsky súdny dvor. Vláda žiadnu novelu predkladať do Parlamentu nemusí.

A čo môže byť podľa nariadenia EÚ dôvodom k znárodneniu e-shopu? Prakticky čokoľvek. Staré príslovie hovorí, že kto chce psa biť, palicu si vždy nájde. Nové nariadenie je dokonalou palíc na akéhokoľvek psa. Podľa článku 3 ods. 2 ho možno použiť za akékoľvek "nezákonné konanie alebo opomenutie rámci únie, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov a ktoré poškodilo, poškodzuje alebo môže poškodiť kolektívne záujmy spotrebiteľov". To je úplne univerzálny klacek, s ktorého pomocou je možné zlikvidovať akýkoľvek e-shop. Takto široká zmocnenie ku trestania a likvidácii firiem sú známa iba z Ruska v čase Borisa Jeľcina, kedy štátne orgány fungovali ako veľký mlyn na úplatky. Úradník, ktorý touto právomocou bude disponovať, bude mať obrovsky silný nástroj na vymáhanie úplatkov. "Zaplať, alebo ti zoštátním firmu."

zdroj

Diskusia k článku

Ďalšie články z informačných technológií