Nárast mobilných aplikácií vo svete

Používanosť mobilných aplikácií sa v uplynulom roku podľa meraní spoločnosti Flurry, tvorcu riešenia pre meranie používanosti aplikácií integrovaného priamo v aplikáciách, medziročne zvýšila o 115%. 

Flurry definuje používanosť aplikácie ako počet jej jednotlivých použití všetkými užívateľmi, ohraničených spustením a ukončením aplikácie. Presnú metodiku štatistiky Flurry neuvádza, dá sa ale predpokladať len zahrnutie aplikácií, ktorých používanosť Flurry merala v roku 2013 aj 2012. 

Podľa štatistík boli u rozličných typov aplikácií dosahované pomerne odlišné úrovne nárastu používanosti. 

Najviac narástli aplikácie v kategórii aplikácií pre komunikáciu správami a sociálnych aplikácií, až o 203%. O 149% narástla používanosť aplikácií v kategórií nástrojov a produktivity. 

Používanosť aplikácií ďalších typov rástla pomalšie ako priemer. Aplikácie pre hudbu, multimédiá a zábavu rástli o 78%, hry o 66% a najmenej rástli aplikácie pre prístup k správam a časopisom, o 31%. 

Riešenie Flurry Analytics spoločnosti zisťuje používanosť viac ako 400 tisíc mobilných aplikácií, pričom v posledný decembrový deň zaznamenalo celkom 4.7 miliardy použití aplikácií a v roku 2013 celkom 1.126 bilióna použití mobilných aplikácií. 

Diskusia k článku

Ďalšie články z informačných technológií