Nový prieskum BSA zistil, že na Slovensku sa používa 35 percent nelicencovaného softvéru

Slovensko – 8.júna, 2018–Pre zníženie rizika kybernetických útokov a zvýšenia ochrany by si mali podniky na Slovensku preveriť softvér na svojich sieťach a nepoužívať softvér bez licencie, vyplýva to zCelosvetového softvérového prieskumu 2018 organizácie BSA | Softvérová aliancia.

Zozverejneného prieskumu vyplýva, že na Slovensku 35 percent softvéru inštalovaného na počítačoch nebol riadne licencovaný. Toto predstavuje zníženie o jeden percentuálny bod v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom BSA, ktorý bol  zverejnený v roku 2016.

Organizácie na celom svete používajú softvér na zlepšenie spôsobu podnikania, zvýšenie zisku, oslovenie nových trhov a získanie konkurenčných výhod. Ako uviedli riaditelia informačných technológií a podrobne potvrdzuje aj analýza v prieskume, ak softvér nie je licencovaný, organizácie sa vystavujú  vážnemu riziku s často ochromujúcimi bezpečnostnými hrozbami.

Pre lepšie pochopenie dôsledkov používania nelicencovaného softvéru organizácia BSA vydala Globálny softvérový prieskum 2018:Správa softvéru,Bezpečnostné požiadavky, Obchodná Príležitosť. Prieskum  vyčísľuje objem a hodnotu nelicencovaného softvéru inštalovaného v osobných počítačoch vo viac ako 110 krajinách a regiónoch a zahŕňa takmer 23 000 odpovedí od spotrebiteľov, zamestnancov a riadiacich pracovníkov informačných technológii.

"Organizáciám na celom svete chýbajú ekonomické a bezpečnostné výhody, ktoré poskytuje dobre spravovaný softvér," povedala Victoria Espinel, prezidentka a generálna riaditeľka organizácie  BSA | Softvérová aliancia.  "Podniky by mali zaviesť správu softvérových licencií  (SAM) na vyhodnocovanie a správu softvéru vo svojich sieťach. Toto  im následne pomôže znížiť riziko kybernetických útokov a pomôže zvyšovať  ich príjmy. "

Hlavné zistenia prieskumu zahŕňajú:

  • Používanie nelicencovaného softvéru, aj keď mierne klesá, je stále rozšírené. Nelegálny softvér sa stále používa na celom svete v alarmujúcich hodnotách, čo predstavuje 37 percent softvéru nainštalovaného na osobných počítačoch – zníženie iba 2 percentuálne body od roku 2016.
  • Správcovia  informačných technológii oznamujú, že nelicencovaný softvér je stále viac riskantnejší a drahší. Malware z nelicencovaného softvéru stojí spoločnosti na celom svete takmer 359 miliárd dolárov ročne. Ďalej informujú, že  ochrana pre dátovými hackermi a iným bezpečnostným hrozbám z  malvéru sú prioritné dôvody  na to, aby vo svojich sieťach zabezpečili licencovaný softvér.
  • Zlepšovanie  dodržiavania podmienok na použitie softvéru je teraz ekonomickým faktorom popri bezpečnostných kritériach. Keď firmy podniknú pragmatické kroky na zlepšenie svojho softvérového manažmentu, môžu zvýšiť zisky až o 11%.
  • Organizácie môžu dnes podniknúť zmysluplné kroky na zlepšenie správy softvéru. Prieskumy ukazujú, že organizácie môžu dosiahnuť až 30% úspor v ročných nákladoch na softvér zavedením dobrého programu SAM  a optimalizácie softvérových licencií.

Prostredníctvom hĺbkovej analýzy prieskum ukazuje, že spoločnosti môžu zaviesť zásadné opatrenia, vrátane programov SAM na zlepšenie spôsobu spravovania softvéru, čím zvyšujú zisky, znižujú bezpečnostné riziká a majú rastúce príležitosti. 

Na oboznámenie sa s výsledkami prieskumu vrátane rozpisu údajov špecifických pre jednotlivé krajiny, navštívte www.bsa.org/globalstudy

O BSA

BSA | Softvérová Aliancia (www.bsa.org) je popredným predstaviteľom globálneho softvérového priemyslu pred vládami a na medzinárodnom trhu. Jej členovia patria medzi najinovatívnejšie spoločnosti na svete,  vytvárajú softvérové riešenia, ktoré pomáhajú  ekonomike a zlepšujú moderný život. S centrálou vo Washingtone DC a zastúpeniami vo viac ako 60 krajinách,  BSA presadzuje programy, ktoré propagujú používanie legálneho softvéru a obhajuje verejné postupy  podporujúce technologické inovácie a vedúce k rastu digitálnej ekonomiky. Viac na BSA @BSAnews.

Diskusia k článku

Ďalšie články z informačných technológií