Vývoj mobilných aplikácií pre Android a Apple

Vývojom mobilných aplikácii pre rôzne platformy ako Android a iOS sa zaoberá firma web21, ktorá už má prvé skúsenosti s programovaním profi aplikácií.

IT Svet prechádza ďalšou revolúciou, čo znamená že sme prešli zo stolových PC na notebooky, vedľa tučných klientov sa objavili tenkí, aplikácie sa sprístupnili cez internet, intranet alebo extranet. Ďalšou vlnou revolúcie je, že v súčasnej dobe zažívame prechod na platformy mobilných klientov - inteligentných telefónov "smartfónov" a tabletov.

Dnešné pod­ni­ka­nie vy­ža­du­je, aby za­mes­tnan­ci bo­li stá­le mo­bil­nej­ší, je však potrebné umož­niť im neus­tá­ly prís­tup k pod­ni­ko­vým ap­li­ká­ciám - a to z ľu­bo­voľ­né­ho miesta a aj z ľubovoľného za­ria­de­nia.

Robiť málo vecí a robiť ich efektívne sa stalo princípom, ktorý dnes definuje trh softvéru pre smartfóny.

Diskusia k článku

Ďalšie články z informačných technológií